Kar-Dachi.com.ua

 
Минимум 3 символа
 
 
 
Электролитические конденсаторы

Электролитические конденсаторы
 

                                          Электролитические конденсаторы

       0,22mkf - 50v               Электролит (GS)      5*11  Capxon 0,02 USD шт.
       1mkf - 25v                        Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 1mkf - 50v                              Электролит (SD)   5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 1mkf - 50v       (105°C)             Электролит   (RD)5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 1mkf - 63v                                  Электролит (GS)   5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 1mkf - 63v                              Электролит (SD)   5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 1mkf - 63v       (105°C)                Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 1mkf -100v                                  Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 1mkf -100v     (105°C)               Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 1mkf -160v                              Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 1mkf -160v     (105°C)          Электролит (RD)    6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 1mkf -200v                               Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 1mkf -200v     (105°C)             Электролит (KM)    6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 1mkf -250v                               Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 1mkf -250v     (105°C)         Электролит (RD)    6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 1mkf -350v                               Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 1mkf -350v                           Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 1mkf -350v     (105°C)         Электролит (RD)    6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 1mkf -400v                               Электролит (GS)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
                 1mkf -400v                           Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 1mkf -400v     (105°C)         Электролит (RD)    8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 1mkf -450v                               Электролит (GS)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
                 1mkf -450v     (105°C)             Электролит (KM)    8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
                 1mkf -450v     (105°C)         Электролит (RD)    8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
                 2,2mkf - 16v                              Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 25v                              Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 25v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 25v     (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 50v                           Электролит (SD) 5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 50v     (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 63v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 63v     (105°C)              Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 2,2mkf - 63v     (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf -100v                              Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 2,2mkf -100v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf -100v   (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 2,2mkf -160v                           Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 2,2mkf -160v                       Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 2,2mkf -160v   (105°C)         Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 2,2mkf -200v                           Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 2,2mkf -250v                       Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 2,2mkf -250v   (105°C)         Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 2,2mkf -350v                           Электролит (GS)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
                 2,2mkf -400v                        Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 2,2mkf -400v   (105°C)          Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 2,2mkf -450v                       Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
                 2,2mkf -450v   (105°C)           Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                 3,3mkf - 50v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 3,3mkf - 50v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 3,3mkf - 63v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 3,3mkf - 63v                            Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 3,3mkf - 63v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 3,3mkf -100v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
               3,3mkf -100v                         Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 3,3mkf -100v   (105°C)             Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 3,3mkf -160v                           Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 3,3mkf -160v   (105°C)             Электролит (KM)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 3,3mkf -250v                       Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 3,3mkf -250v   (105°C)            Электролит (KM)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
                 3,3mkf -250v   (105°C)         Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
                 3,3mkf -400v                           Электролит (GS)  10*12  Capxon 0,05 USD шт.
                 3,3mkf -400v   (105°C)          Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                 3,3mkf -450v                      Электролит (SD)   8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 3,3mkf -450v   (105°C)             Электролит (KM)  10*16  Capxon 0,10 USD шт.
                 3,3mkf -450v   (105°C)          Электролит (RD) 10*16  SAMWHA 0,12 USD шт.
                 4,7mkf - 25v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 35v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 50v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 50v                         Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 50v     (105°C)          Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 63v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf - 63v     (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf -100v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                 4,7mkf -100v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf -100v   (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                 4,7mkf -160v                          Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                 4,7mkf -160v                      Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 4,7mkf -160v   (105°C)        Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 4,7mkf -250v                      Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                 4,7mkf -250v   (105°C)         Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 4,7mkf -350v                           Электролит (GS)  10*12  Capxon 0,07 USD шт.
                 4,7mkf -350v                      Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                 4,7mkf -350v   (105°C)         Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                 4,7mkf -400v                       Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                 4,7mkf -400v   (105°C)         Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,08 USD шт.
                 4,7mkf -450v                           Электролит (GS)  10*16  Capxon 0,09 USD шт.
                 4,7mkf -450v   (105°C)          Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,09 USD шт.
                10mkf - 16v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                10mkf - 16v      (105°C)           Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 25v                           Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 25v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 35v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                10mkf - 35v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 50v                            Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 50v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 63v                            Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf - 63v     (105°C)            Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf -100v                           Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                10mkf -100v   (105°C)         Электролит (RD)    6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                10mkf -160v                        Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
                10mkf -160v   (105°C)        Электролит (RD)    8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                10mkf -200v                            Электролит (GS)  10*12  Capxon 0,06 USD шт.
                10mkf -250v                         Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                10mkf -250v   (105°C)           Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
                10mkf -350v                            Электролит (GS)  10*16  Capxon 0,10 USD шт.
                10mkf -350v   (105°C)           Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,11 USD шт.
                10mkf -400v                         Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,11 USD шт.
                10mkf -400v   (105°C)           Электролит (RD)  10*20  SAMWHA 0,13 USD шт.
                10mkf -450v                               Электролит   10*20  SAMWHA 0,15 USD шт.
                10mkf -450v   (105°C)                 Электролит   13*20  SAMWHA 0,17 USD шт.
                22mkf - 16v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 16v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 16v      (105°C)          Электролит (TK)  5*11  JAMCON 0,02 USD шт.
                22mkf - 25v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 25v      (105°C)            Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 25v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 35v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 35v      (105°C)            Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 35v      (105°C)          Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 50v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 50v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 63v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                22mkf - 63v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf - 63v      (105°C)          Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                22mkf -100v                           Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                22mkf -100v   (105°C)           Электролит (KM)    6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                22mkf -100v   (105°C)        Электролит (RD)    6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                22mkf -160v                            Электролит (GS)  10*16  Capxon 0,07 USD шт.
                22mkf -160v   (105°C)              Электролит (KM)  10*12  Capxon 0,07 USD шт.
                22mkf -160v   (105°C)           Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,08 USD шт.
                22mkf -200v                            Электролит (GS)  10*16  Capxon 0,09 USD шт.
                22mkf -200v   (105°C)           Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,09 USD шт.
                22mkf -250v                         Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,10 USD шт.
                22mkf -250v   (105°C)           Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,11 USD шт.
                22mkf -350v                             Электролит (GS)  13*20  Capxon 0,18 USD шт.
                22mkf -350v                         Электролит (SD)  13*20  SAMWHA 0,18 USD шт.
                22mkf -350v   (105°C)           Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,20 USD шт.
                22mkf -400v   (105°C)           Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,24 USD шт.
                22mkf -450v                         Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
                22mkf -450v   (105°C)            Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,34 USD шт.
                33mkf - 16v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                33mkf - 16v                           Электролит ( SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                33mkf - 16v      (105°C)              Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                33mkf - 25v                               Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                33mkf - 25v      (105°C)             Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                33mkf - 25v      (105°C)          Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                33mkf - 50v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                33mkf - 50v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                33mkf - 63v                       Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                33mkf - 63v      (105°C)      Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                33mkf -100v                      Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
                33mkf -100v   (105°C)       Электролит (RD)    8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                33mkf -160v                           Электролит (GS)  10*20  Capxon 0,10 USD шт.
                33mkf -160v   (105°C)          Электролит (RD)  10*20  SAMWHA 0,11 USD шт.
                33mkf -250v                           Электролит (GS)  13*20  Capxon 0,15 USD шт.
                33mkf -250v                       Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,16 USD шт.
                33mkf -250v   (105°C)         Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,18 USD шт.
                33mkf -400v                        Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
                33mkf -400v   (105°C)         Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,31 USD шт.
                33mkf -450v                       Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,39 USD шт.
                33mkf -450v   (105°C)         Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,53 USD шт.
                47mkf - 10v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 16v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 16v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 16v      (105°C)            Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 16v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 25v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 25v                         Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 25v      (105°C)            Электролит (KM)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 25v      (105°C)         Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 35v                             Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
                47mkf - 35v                          Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 35v      (105°C)          Электролит (RD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
                47mkf - 50v      (105°C)       Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                47mkf - 50v                        Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                47mkf - 63v                        Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                47mkf - 63v      (105°C)          Электролит (KM)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
                47mkf - 63v      (105°C)       Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
                47mkf -100v                       Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
                47mkf -100v    (105°C)            Электролит (KM)  10*12  Capxon 0,06 USD шт.
                47mkf -100v   (105°C)        Электролит   10*12 (RD)  SAMWHA 0,07 USD шт.
                47mkf -160v                       Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,13 USD шт.
                47mkf -160v    (105°C)        Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,14 USD шт.
                47mkf -200v                           Электролит (GS)  13*20  Capxon 0,15 USD шт.
                47mkf -200v    (105°C)            Электролит (KM)  13*25  Capxon 0,16 USD шт.
                47mkf -200v    (105°C)         Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,18 USD шт.
                47mkf -250v                       Электролит (SD)  13*20  SAMWHA 0,18 USD шт.
                47mkf -250v    (105°C)        Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,20 USD шт.
                47mkf -350v    (105°C)         Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,38 USD шт.
                47mkf -400v    (105°C)         Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,48 USD шт.
                47mkf -450v                       Электролит (SD)  16*31  SAMWHA 0,54 USD шт.
                47mkf -450v     (105°C)        Электролит (RD)  16*35  SAMWHA 0,61 USD шт.
                68mkf - 400v                       Электролит (SD)  16*31  SAMWHA 0,58 USD шт.
                68mkf - 400v     (105°C)       Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,61 USD шт.
                68mkf - 400v*                     Электролит (HC)  22*20  SAMWHA 0,74 USD шт.
                68mkf - 450v                      Электролит (SD)  16*35  SAMWHA 0,71 USD шт.
                68mkf - 450v*   (105°C)       Электролит (HE)  22*25  SAMWHA 0,98 USD шт.
                82mkf - 400v                      Электролит (SD)  18*31  SAMWHA 0,64 USD шт.
                82mkf - 400v     (105°C)      Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,85 USD шт.
                82mkf - 400v*                     Электролит (HC)  22*20  SAMWHA 0,88 USD шт.
                82mkf - 400v*   (105°C)        Электролит (HE)  25*25  SAMWHA 1,09 USD шт.
                82mkf - 450v*   (105°C)       Электролит (HK)  25*25  SAMWHA 1,32 USD шт.
               100mkf - 16v                           Электролит (GS)  5*11  Capxon 0,02 USD шт.
               100mkf - 16v     (105°C)       Электролит (RD)  5*11   SAMWHA 0,02 USD шт.
               100mkf - 25v                        Электролит (SD)  5*11  SAMWHA 0,02 USD шт.
               100mkf - 35v                     Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
               100mkf - 35v     (105°C)          Электролит   6,3*11     SAMWHA 0,03 USD шт.
               100mkf - 50v                     Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
               100mkf - 50v     (105°C)                    Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               100mkf - 63v                                    Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               100mkf - 63v     (105°C)                    Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,06 USD шт.
               100mkf -100v                                   Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,11 USD шт.
               100mkf -100v   (105°C)      Электролит (RD)  10*20  SAMWHA 0,11 USD шт.
               100mkf -100v   (105°C)        Электролит (TK)  10*21 JAMICON 0,11 USD шт.
               100mkf -160v                                    Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,20 USD шт.
               100mkf -160v   (105°C)      Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,22 USD шт.
               100mkf -200v                                    Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
               100mkf -200v   (105°C)       Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,31 USD шт.
               100mkf -250v                                     Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,36 USD шт.
               100mkf -250v   (105°C)          Электролит (KM)  16*31  Capxon 0,38 USD шт.
               100mkf -250v   (105°C)       Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,40 USD шт.
               100mkf -350v                                    Электролит (SD)  18*31  SAMWHA 0,62 USD шт.
               100mkf -350v   (105°C)      Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,87 USD шт.
               100mkf -400v                                   Электролит (SD)  18*35  SAMWHA 0,76 USD шт.
               100mkf -400v   (105°C)      Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,96 USD шт.
               100mkf -400v***                 Электролит   22*25 (HJ) SAMWHA 0,93 USD шт.
               100mkf -450v   (105°C)        Электролит (KM)  18*41   Сapxon 1,11 USD шт.
               120mkf - 400v   (105°C)      Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 1,01 USD шт.
               120mkf - 400v*  (105°C)     Электролит (HE)  22*40  SAMWHA 1,32 USD шт.
               120mkf - 400v***                Электролит (HJ)  22*25  SAMWHA 1,15 USD шт.
               120mkf - 450v** (105°C)   Электролит (HK)    30*25  SAMWHA 1,69 USD шт.
               150mkf - 400v*                  Электролит (HC)  25*30  SAMWHA 1,18 USD шт.
               150mkf - 400v*   (105°C)        Электролит (HP)  25*31  Capxon 1,47 USD шт.
               150mkf - 400v**               Электролит (HC)    22*35  SAMWHA 1,17 USD шт.
               150mkf - 450v*                  Электролит (HC)  25*40  SAMWHA 1,59 USD шт.
               150mkf - 450v*   (105°C)    Электролит (HE)  30*30  SAMWHA 1,70 USD шт.
               180mkf - 400v*                      Электролит (LP)  25*36  Capxon 1,52 USD шт.
               180mkf - 400v*  (105°C)     Электролит (HE)  25*40  SAMWHA 1,81 USD шт.
               180mkf - 450v*  (105°C)     Электролит (HE)  25*45  SAMWHA 2,41 USD шт.
               220mkf - 10v    (105°C)         Электролит (KM)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
               220mkf - 16v                        Электролит (GS)  6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
               220mkf - 16v    (105°C)      Электролит (RD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
               220mkf - 25v                     Электролит (SD)  6,3*11  SAMWHA 0,03 USD шт.
               220mkf - 25v    (105°C)      Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               220mkf - 35v                     Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               220mkf - 35v    (105°C)       Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,06 USD шт.
               220mkf - 50v                      Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,06 USD шт.
               220mkf - 63v                         Электролит (GS)  10*16  Capxon 0,08 USD шт.
               220mkf - 63v                     Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,08 USD шт.
               220mkf - 63v    (105°C)      Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,09 USD шт.
               220mkf -100v                        Электролит (GS)  13*25  Capxon 0,20 USD шт.
               220mkf -100v                    Электролит (SD)  13*20  SAMWHA 0,21 USD шт.
               220mkf -100v   (105°C)       Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,24 USD шт.
               220mkf -160v                     Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,39 USD шт.
               220mkf -160v   (105°C)       Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,45 USD шт.
               220mkf -200v                     Электролит (SD)  16*31  SAMWHA 0,47 USD шт.
               220mkf -200v   (105°C)       Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,59 USD шт.
               220mkf -250v                     Электролит (SD)  18*35  SAMWHA 0,68 USD шт.
               220mkf -250v   (105°C)       Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,82 USD шт.
               220mkf -350v                     Электролит (SD)  22*41  SAMWHA 1,26 USD шт.
               220mkf -350v   (105°C)       Электролит (RD)  22*41  SAMWHA 1,53 USD шт.
               220mkf -400v                    Электролит (SD)  22*45  SAMWHA 1,50 USD шт.
               220mkf -400v*                   Электролит (HC)  25*40  SAMWHA 1,59 USD шт.
               220mkf -400v*   (105°C)     Электролит (HE)  25*40  SAMWHA 1,90 USD шт.
               220mkf -450v*                   Электролит (HC)  25*50  SAMWHA 2,11 USD шт.
               220mkf -450v*   (105°C)     Электролит (HE)  30*40  SAMWHA 2,80 USD шт.
               270mkf - 400v**                     Электролит (LP)  30*36  Capxon 1,90 USD шт.
               330mkf - 16v                       Электролит (GS)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
               330mkf - 16v                    Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,04 USD шт.
               330mkf - 16v    (105°C)      Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               330mkf - 25v                    Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               330mkf - 25v    (105°C)      Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               330mkf - 35v                     Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
               330mkf - 35v    (105°C)      Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,07 USD шт.
               330mkf - 50v                     Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,09 USD шт.
               330mkf - 50v    (105°C)          Электролит (KM)  10*16  Capxon 0,10 USD шт.
               330mkf - 50v    (105°C)       Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,10 USD шт.
               330mkf - 63v                      Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,13 USD шт.
               330mkf - 63v    (105°C)       Электролит (RD)  10*20  SAMWHA 0,13 USD шт.
               330mkf -100v                     Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
               330mkf -100v   (105°C)       Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,32 USD шт.
               330mkf -160v                        Электролит (GS)  18*31  Capxon 0,59 USD шт.
               330mkf -160v                     Электролит (SD)  16*35  SAMWHA 0,60 USD шт.
               330mkf -160v   (105°C)       Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,61 USD шт.
               330mkf -200v                        Электролит (GS)  18*35  Capxon 0,67 USD шт.
               330mkf -200v                    Электролит (SD)  18*35  SAMWHA 0,72 USD шт.
               330mkf -200v   (105°C)       Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,83 USD шт.
               330mkf -200v   (105°C)       Электролит (TK)  18*40  JAMICON 0,84 USD шт.
               330mkf -250v                    Электролит (SD)  22*41  SAMWHA 1,00 USD шт.
               330mkf -250v   (105°C)       Электролит (RD)  22*41  SAMWHA 1,13 USD шт.
               330mkf -400v*                   Электролит (HC)  30*40  SAMWHA 2,54 USD шт.
               330mkf -400v*    (105°C)     Электролит (HE)  30*45  SAMWHA 3,61 USD шт.
               330mkf -400v**  (105°C)     Электролит (HK)  25*50  SAMWHA 3,60 USD шт.
               330mkf -450v*    (105°C)     Электролит (HE)  35*40  SAMWHA 3,79 USD шт.
               330mkf -450v*                                               (105°C)  NIPPON 1,31 USD шт.
               470mkf -   6,3v                   Электролит (GS)    6,3*11  Capxon 0,03 USD шт.
               470mkf - 16v                        Электролит (GS)  8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
               470mkf - 16v    (105°C)      Электролит (RD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               470mkf - 25v                     Электролит (SD)  8*11,5  SAMWHA 0,05 USD шт.
               470mkf - 25v    (105°C)       Электролит (RD)  10*12  SAMWHA 0,06 USD шт.
               470mkf - 35v                      Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
               470mkf - 35v    (105°C)       Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,09 USD шт.
               470mkf - 50v                      Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,11 USD шт.
               470mkf - 63v                      Электролит (SD)  13*20  SAMWHA 0,14 USD шт.
               470mkf - 63v    (105°C)          Электролит (KM)  13*20  Capxon 0,16 USD шт.
               470mkf - 63v    (105°C)       Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,16 USD шт.
               470mkf -100v                         Электролит (GS)  16*25  Capxon 0,30 USD шт.
               470mkf -100v                     Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,37 USD шт.
               470mkf -100v   (105°C)       Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,38 USD шт.
               470mkf -160v                    Электролит (SD)  18*40  SAMWHA 0,82 USD шт.
               470mkf -160v   (105°C)       Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,91 USD шт.
               470mkf -200v                        Электролит (GS)  18*41  Capxon 0,87 USD шт.
               470mkf -200v                    Электролит (SD)  22*41  SAMWHA 1,30 USD шт.
               470mkf -200v   (105°C)      Электролит (RD)  22*41  SAMWHA 1,28 USD шт.
               470mkf -200v   (105°C)      Электролит (TK)  22*45  JAMICON 1,18 USD шт.
               470mkf -450v*                                             (105°C)   NIPPON 2,60 USD шт.
               560mkf - 250v*                  Электролит (HC)  25*40  SAMWHA 1,66 USD шт.
               560mkf - 400v***                Электролит (HJ)  30*45  SAMWHA 4,12 USD шт.
               560mkf - 450v*                  Электролит (HC)  35*50  SAMWHA 5,02 USD шт.
               680mkf - 200v*                      Электролит (LP)  22*46  Capxon 1,66 USD шт.
               680mkf - 200v*   (105°C)   Электролит (HE)  25*40  SAMWHA 1,85 USD шт.
               680mkf - 250v*   (105°C)   Электролит (HE)  25*45  SAMWHA 2,64 USD шт.
               680mkf - 400v***               Электролит   35*40 (HJ) SAMWHA 5,69 USD шт.
               820mkf - 200v*                      Электролит (LP)  22*51  Capxon 1,99 USD шт.
               820mkf - 250v*  (105°C)     Электролит (HK)  30*40  SAMWHA 3,02 USD шт.
               820mkf - 250v***                Электролит (HJ)  25*45  SAMWHA 2,51 USD шт.
              1000mkf -  6,3v                 Электролит (GS)    8*11,5  Capxon 0,04 USD шт.
              1000mkf - 16v                  Электролит (SD)  10*12  SAMWHA 0,07 USD шт.
              1000mkf - 16v     (105°C)  Электролит (RD)  10*16  SAMWHA 0,08 USD шт.
              1000mkf - 25v                  Электролит (SD)  10*16  SAMWHA 0,10 USD шт.
              1000mkf - 25v     (105°C)  Электролит (RD)  10*20  SAMWHA 0,10 USD шт.
              1000mkf - 35v                  Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,14 USD шт.
              1000mkf - 35v     (105°C)   Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,15 USD шт.
              1000mkf - 50v                   Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,21 USD шт.
              1000mkf - 50v     (105°C)   Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,23 USD шт.
              1000mkf - 63v                   Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,30 USD шт.
              1000mkf - 63v     (105°C)   Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,31 USD шт.
              1000mkf -100v                  Электролит (SD)  18*31  SAMWHA 0,68 USD шт.
              1000mkf -100v   (105°C)    Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,87 USD шт.
              1000mkf -160v*   (105°C)      Электролит (HP)  25*46  Capxon 1,94 USD шт.
              1000mkf -200v*   (105°C)  Электролит (HE)  30*45  SAMWHA 2,80 USD шт.
              1000mkf -250v*                Электролит (HC)  35*45  SAMWHA 2,83 USD шт.
              1500mkf -350v*         Для фотовспышки (SF)   35*57  Capxon 6,85 USD шт.
              2200mkf -  6,3v                 Электролит (GS)    10*20  Capxon 0,08 USD шт.
              2200mkf - 16v                      Электролит (GS)  13*20  Capxon 0,14 USD шт.
              2200mkf - 16v                   Электролит (SD)  10*20  SAMWHA 0,14 USD шт.
              2200mkf - 16v    (105°C)    Электролит (RD)  13*20  SAMWHA 0,15 USD шт.
              2200mkf - 25v                      Электролит (GS)  13*25  Capxon 0,18 USD шт.
              2200mkf - 25v                   Электролит (SD)  13*20  SAMWHA 0,21 USD шт.
              2200mkf - 25v    (105°C)    Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,21 USD шт.
              2200mkf - 35v                   Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
              2200mkf - 35v    (105°C)     Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,30 USD шт.
              2200mkf - 50v                   Электролит (SD)  16*31  SAMWHA 0,41 USD шт.
              2200mkf - 50v    (105°C)    Электролит (RD)  16*35  SAMWHA 0,46 USD шт.
              2200mkf - 63v                   Электролит (SD)  18*31  SAMWHA 0,62 USD шт.
              2200mkf - 63v    (105°C)     Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,77 USD шт.
              2200mkf -100v*   (105°C)   Электролит (HS)  30*40  SAMWHA 1,99 USD шт.
              2200mkf -160v*                     Электролит (LP)  35*47  Capxon 3,38 USD шт.
              2200mkf -200v*                      Электролит (LP)  35*52  Capxon 4,67 USD шт.
              2200mkf -200v*   (105°C)         Электролит (HK)  35*70 ELZET 5,61 USD шт.
              3300mkf - 16v                       Электролит (GS)  13*25  Capxon 0,20 USD шт.
              3300mkf - 16v                   Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,20 USD шт.
              3300mkf - 16v    (105°C)     Электролит (RD)  13*25  SAMWHA 0,21 USD шт.
              3300mkf - 25v                   Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
              3300mkf - 25v    (105°C)     Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,34 USD шт.
              3300mkf - 35v                       Электролит (GS)  16*31  Capxon 0,39 USD шт.
              3300mkf - 35v                   Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,45 USD шт.
              3300mkf - 35v    (105°C)     Электролит (RD)  16*35  SAMWHA 0,48 USD шт.
              3300mkf - 50v                    Электролит (SD)  18*31  SAMWHA 0,67 USD шт.
              3300mkf - 50v    (105°C)     Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,75 USD шт.
              3300mkf - 63v                    Электролит (SD)  18*40  SAMWHA 0,91 USD шт.
              3300mkf - 63v    (105°C)     Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,95 USD шт.
              4700mkf - 10v                       Электролит (GS)  13*25  Capxon 0,18 USD шт.
              4700mkf - 16v                    Электролит (SD)  13*25  SAMWHA 0,25 USD шт.
              4700mkf - 16v    (105°C)     Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,28 USD шт.
              4700mkf - 16v    (105°C)     Электролит (TK)  16*25  JAMICON 0,30 USD шт.
              4700mkf - 25v                    Электролит (SD)  16*25  SAMWHA 0,36 USD шт.
              4700mkf - 25v    (105°C)     Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,40 USD шт.
              4700mkf - 35v                   Электролит (SD)  16*35  SAMWHA 0,54 USD шт.
              4700mkf - 35v    (105°C)    Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,59 USD шт.
              4700mkf - 50v                   Электролит (SD)  18*40  SAMWHA 0,90 USD шт.
              4700mkf - 50v    (105°C)    Электролит (TK)  22*40  JAMICON 1,16 USD шт.
              4700mkf - 50v*                  Электролит (HC)  22*40  SAMWHA 1,06 USD шт.
              4700mkf - 50v** (105°C)   Электролит (HS)    22*45  JAMICON 1,49 USD шт.
              4700mkf - 63v                   Электролит (SD)  25*41  SAMWHA 1,41 USD шт.
              4700mkf - 63v    (105°C)     Электролит (RD)  22*45  SAMWHA 1,47 USD шт.
              4700mkf - 63v*   (105°C)    Электролит (HE)  25*50  SAMWHA 1,88 USD шт.
              4700mkf -100v*  (105°C)    Электролит (HE)  35*50  SAMWHA 4,63 USD шт.
              6800mkf -  10v    (105°C)     Электролит (KM)  16*25  Capxon 0,31 USD шт.
              6800mkf -  10v    (105°C)  Электролит (RD)  16*25  SAMWHA 0,31 USD шт.
              6800mkf -  16v               Электролит (SD)    16*25  SAMWHA 0,36 USD шт.
              6800mkf -  16v    (105°C)  Электролит (RD)  16*31  SAMWHA 0,47 USD шт.
              6800mkf -  25v               Электролит (SD)    18*31  SAMWHA 0,55 USD шт.
              6800mkf -  25v    (105°C)  Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,68 USD шт.
              6800mkf -  35v                  Электролит (GS)    22*41  Capxon 0,92 USD шт.
              6800mkf -  35v                 Электролит (SD) 18*40  SAMWHA 0,79 USD шт.
              6800mkf - 35v    (105°C)   Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,98 USD шт.
              6800mkf - 50v                  Электролит (SD)  25*41  SAMWHA 1,40 USD шт.
              6800mkf - 50v    (105°C)    Электролит (RD)  22*45  SAMWHA 1,47 USD шт.
             10000mkf - 16v              Электролит (SD)    16*31  SAMWHA 0,60 USD шт.
             10000mkf - 16v   (105°C)  Электролит (RD)  18*35  SAMWHA 0,64 USD шт.
             10000mkf - 25v                 Электролит (GS)    22*36  Capxon 0,80 USD шт.
             10000mkf - 25v              Электролит (SD)    18*40  SAMWHA 0,80 USD шт.
             10000mkf - 25v   (105°C)  Электролит (RD)  18*40  SAMWHA 0,91 USD шт.
             10000mkf - 35v                  Электролит (GS)    25*41  Capxon 1,27 USD шт.
             10000mkf - 35v*             Электролит (HC)    25*41  SAMWHA 1,49 USD шт.
             10000mkf - 35v*   (105°C) Электролит (HE)  25*45  SAMWHA 1,90 USD шт.
             10000mkf - 50v*   (105°C) Электролит (HE)  30*50  SAMWHA 2,74 USD шт.
             10000mkf - 50v*   (105°C)    Электролит (HP)  35*42  Capxon 1,95 USD шт.
             10000mkf - 63v*  (105°C)  Электролит (HE)  35*50  SAMWHA 4,20 USD шт.
             10000mkf -100v*               Электролит (HC) 40*60  SAMWHA 6,87 USD шт.
             15000mkf - 16v                     Электролит (GS)    22*41  REC 0,60 USD шт.
             15000mkf - 25v              Электролит (SD)    25*41  JAMICON 1,20 USD шт.
             22000mkf - 25v*           Электролит  (HC)   30*40  SAMWHA 2,04 USD шт.
                    22000mkf - 50v*   Электролит (HC)    40*50  SAMWHA 5,95 USD шт.

Copyright © 2009, Компания "КарДачи". Все права охраняются законодательством Украины.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации с сайта www.kar-dachi.com.ua в каком-либо виде строго запрещено.